INSTAGRAM

instagram İngilizce instagram Ücretsiz fotoğraf düzenleme ve paylaşım uygulaması
Reklamlar

ORYANTAL

oryantal Fransızca orientale Doğu medeniyeti ile ilgili, Doğu medeniyetini hatırlatan-Genellikle Doğu ülkelerinde, kadınların tek başlarına ve yarı çıplak olarak müzik eşliğinde yaptıkları, vücut ve göbek hareketlerine dayalı dans-Bu dansı yapan kadın

TABLO

tablo Fransızca tableau Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim-Birbiriyle olan ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış şeylerin hepsi-Yaşanan, var olan olay ve olguların hepsinin genel görünüşü, manzara

BANYO

banyo İtalyanca bagno Yapılarda, içinde yıkanılan bölüm-Banyo küvetinde yıkanma işi-Tedavi amacı ile hazırlanan ilaçlı su- Vücudun bir bölümünü veya bütününü, fiziksel veya kimyasal bir etki altında bir süre bulundurma işlemi- Fotoğrafçılıkta ve filmcilikte duyarlı yüzeylerin işlenmesinde belirli bir işlemin gerektirdiği maddeyi erimiş olarak içinde bulunduran sıvı- Film ve fotoğraf kâğıdını bu sıvıya batırma

SUPAP

supap Fransızca soupape SİBOP-Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yaptığı gidip gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapak-Bir devreye yerleştirildiğinde belirli şartlar altında, akımın yalnız bir yönde geçmesini sağlayan ve böylece dalgalı akımları doğrultmaya yarayan sistem